RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

Cesta do země GOADA (2013)

Autentický deník dětí, pouze s drobnými kosmetickými opravami po stránce gramatické.

Neděle — družina Vody:

Ráno jsme vstali a ve stanech jsme našli amulety. Šli jsme do jídelny, kde se hrály deskové hry. V 8:00 byl nástup a následovala rozcvička, při které jsme se zapotili. Potom byla snídaně. Ke snídani byla vánočka s máslem a medem. Po snídani jsme dostali mapy a šli jsme hledat chrámy bohů. Národ vody málem zabloudil v lese a sebrali bohovi kus chrámu. Bohové nám za odměnu seslali kartičky, podle kterých jsme vytvářeli bohy.

Nyní následoval oběěěd, ke kterému byly špagety, které si většina dala na sladko. Po obědě jsme skládali slova z písmenek a kmen vody vyhrál na celé čáře. Potom jsme dohrávali deskové hry. V půlce nás vytáhli do lesa, ať hledáme slova. Hledali jsme slova po celém lese a pak jsme potkali boha, jehož dvojče se pak záhadně objevilo v táboře, který nám je dal všechny. Když jsme se vrátili do tábora, tak jsme zjistili, že to jsou puzzle a že 1. Část je sice naše, ale 2. je vzkaz pro kmen Ohně a 3. pro národ Země. Museli jsme proházet kartičky s jinými kmeny, abychom zjistili úkol.

Večeře — další chod dne. Po večeři, ke které byly opékané buřty, byl nástup, při kterém jsme shrnuli, co jsme za celý den dělali. A družstvo vody — teda my — bylo pověřeno zapsáním zápisu do tohoto deníku.

PS: Ještě před hledáním chrámu jsme formou soutěže zjišťovali příběh o Kryšpínovi.

Pondělí - družina Země:

Ráno se téměř všichni vzbudili s budíčkem. Po osvěžující rozcvičce jsme měli ranní hygienu, úklid a poté následovala snídaně — k snídani bylo kakao, čaj, šťáva a chlebíčky s marmeládou nebo okurkou. Při nástupu jsme se dozvěděli, že my — družina Země — máme mít oči na stopkách. Při obětování jsme našli šifru. Jenom my jsme luštili, protože ostatní nic nenašli.

Po vyluštění šifry jsme šli všichni na Medvědici a podle šifry jsme hledali v podkroví dřevěné rozhledny. Tam jsme našli úkoly pro všechny družiny. Na kartičkách bylo napsáno, abychom našli různé větvičky, listy a plody pro Bohyni Země. Tuto hru vyhrála družina Země… Pak byl oběd, ke kterému jsme měli těstoviny s masem.

Po odpoledním klidu jsme měli hru na lov, při které jsme zachraňovali zvířata v podobě lístečků z pod nože lakomců. Jako správní ochránci přírody jsme zachránili všechna zvířata až na jedno, ale lakomce jsme vyhnali. Svačinu dostala družina podle zachráněných zvířat tímto způsobem:

Po „ulovené“ svačině jsme v rámci možností a snahy uklidili tábor a poté byla ponožková válka. Nástup, po kterém byla večeře, byl pouze shromažďovací. Večeře, která se skládala z misky, lžičky, buchet a ŠÓDÓ, získala absolutní úspěch. Další nástup byl informační. Rozdaly se ztráty a nálezy, přiřadily body, zhodnotil úklid, přičemž „prasátko“ dostala Anička, ale ne svou vinou a určil pisatel deníku, a proto teď píšu deník, který jsem dopsal, a proto odkládám tužku.

Úterý — družina Ohně:

Budíček v 8:00, pak byla rozcvička, pak byla hygiena a pak byla snídaně. Poté jsme šli obětovat dračí kameny bohyni. V chrámu jsme našli vzkaz, který byl v runách. Když jsme to rozluštili, zjistili jsme, že potřebujeme zbraně na bitvu proti duchům a požádali jsme ostatní družiny o pomoc. Tak jsme si vyrobili štíty a kouzelná vajíčka. Pak následoval trénink, který dopadl dobře. Následovala svačina a pak pokračoval trénink. Na obědě jsme si pochutnali, bylo totiž kuře s omáčkou a rýží. Po odpoledním klidu následoval výstup na Medvědici. Pa následovalo vypuzení od hnízd a zakončili jsme to bitvou. Zyhráli jsme trofej. Pak jsme hráli hru na Medvědici. Cestou zpátky do tábora se nikomu nic nestalo. Pak jsme trénovali s katapulty. Pak následovala večeře a po ní nástup. A nakonec psaní tohoto deníku.

PS: K večeři jsme měli lívance s cukrem a skořicí, jahodami a kávou.

Dobrou noc.

Středa — družina Vody:

Zápis z předchozího dne:

Večerka byla posunutá, protože byla noční hra, při které se testovaly naše smysly. Nejdříve byl hmat — v sáčcích byly předměty a my museli poznat jaké. Zrak — to Martin svítil zelenou baterkou, ale jelikož nikdo nevěděl, že je to taky test, tak jsme to do výsledků nenapsali. Čich — poznali jsme jenom kávu. Než Lamanai odjel, tak se s námi rozloučil písničkou. Poslední byla chuť, kde jsme museli poznat, co jíme.

Dnešek:

Díky včerejší hře byl budíček posunut na 9. hodinu a Páťa spadnul z postele. Po snídani, ke které byla vánočka s máslem, jsme šli obětovat bohům a voda dostala vzkaz, psaný runovým písmem. Po poradě s O2 jsme zjistili, že máme následovat znaky vody a lesní artefakty, abychom našli vodní pramínky. Vypravili jsme se na dloooouuhou cestu. Vedeni Šamanem‑Ťamanem jsme došli až do keltské vesnice.

Těsně před příchodem jsme měli oběěěd, ke kterému byla gulášovka. Během cesty jsme našli už 12 pramínků.

Po příchodu do vesnice jsme dostali přednášku o Keltech a ukázali nám výzbroj. Poté jsme pomáhali Keltům postavit sýpku. Za odměnu jsme obdrželi beraní a kančí zuby, důležitý artefakt — magický pohár, najedli se a vyrazili jsme zpátky. Při zpáteční cestě jsme opět hráli kulíkovanou a poslední kus cesty nás Vik svezl autem.

K večeři byla rejže.

Čtvrtek — družina Země:

Po budíčku následovala Hančina rozcvička. Po rozcvičce byla ranní hyena (hygiena) a poté snídaně, k níž se podávaly tousty s máslem.

Zpravodajové si všimli, že na nástěnce visí znak všech (kolečko) a pod ním papír s nápisem, abychom se vydali za mudrcem, který žil pod mostem. S sebou jsme si měli vzít artefakty našich družin a předat je mudrcovi (sirky — oheň, sova — kamarád, pohár — žízeň). Mudrc nám předal číselnou šifru (od písmene odečíst nebo k němu přičíst napsaná čísla a napsat písmeno, které je v abecedě na tomto místě). Třetinu této šifry vyluštil Mirek, Matouš a Eliška za hodinu a zbytek tábora luštil pod velkým nátlakem zbytek po dobu 3–4 hodin. Po vyluštění jsme zjistili, že máme zapálit hranice na počest bohů a k tomu potřebujeme artefakty.

Šli jsme zpět za mudrcem, ale… již tam nebyl. Od bohů jsme dostali poselství, že můžeme celé odpoledne hrát hry. Hrály se turnaje ve hrách: Callisto, Trio, Nox a Grabolo.

A nyní byla… večeře! K ní byly špagety.

Po večeři byl nástup, při němž se vyhodnotil turnaj, získaly zpět artefakty, rozdaly bonbóny za zásluhy a přidělil deník.

(to be continued)

Pátek — družina Ohně:

Budíček v 8:00, pak následovala rozcvička, byla moc hezká a pak byla hygiena a následovala snídaně, ke které byl chleba s máslem a šunkou. Pak byl nástup a Hanka nám řekla, kolik dračích kamenů musíme obětovat bohům a bohyním. Hledali jsme symboly (a my museli najít lasturu — voda), přičemž jsme ze země vydolovali i porcelán. Pak byl oběd (a před ním samozřejmě deskovky a psaní příběhů o bozích). Při poledním klidu jsme si to užili — ten klid i ty deskovky. A potom jsme hráli Latrínu. Po záchodové legraci jsme hráli opět deskovky — zejména Aristoocrazy (jak říká nejmenovaný, v tom se dobře vyjadřují city, viď, Lukáši?) V rámci hry se nám podařilo vytvořit (vykřížit) totálního dementa (odborný název ze hry).

Po deskovkách následovala večeře no. 1 — rizoto, které, jak se zdá, všem chutnalo. Není nad táborovou večeři :D. Jakmile se dojedlo, byly skupiny, včetně nás, shromážděny na nástup a následně vyslány do lesa na sběr chrastí. Nejmenovaný XYZ z Prahy nevěděl, co to chrastí je, ale Matouš mu to správně vysvětlil, zatímco se ostatní prohýbali smíchy. Chrastí bylo dopraveno na tvořenou obětní hranici a posloužilo k velkolepému rituálu, uctívajícímu bohy. Obřad začal zapalováním hranice. Naší družině se téměř nepodařilo vzplanout oheň, ale místní technik pomohl. Plameny pohltily i magický předmět družiny Země, onu slavnou sovu, kterou později téměř oplakali — její uhel leží v ohništi snad dodnes…

Pokračoval šaman O2‑stan, pronesl krátkou řeč a vylil do ohně žlutavou kapalinu, jíž bylo potvrzeno smíření a návrat bohů do Goady. Obřad byl zakončen tancem (zpěv byl reprezentován pokřiky:D)

Na závěr, kdy už se zešeřilo, jsme se vyjádřili k celému táboru. Jak objektivně — s doporučeními a pochvalami organizačnímu týmu, tak subjektivně — někteří kritizovali některé.

A tak teď, nedlouho před večerkou, tu kloníme hlavy k deníku a loučíme se na dobu neurčitou. Družina Země a všudypřítomná pomoc šamana Ú‑Tú‑Sama vám přeje krásný zbytek života a těší se na opětovné shledání :D.