RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

Cesta do země GOADA (2012)

"Až hvězda nejjasnější bude ve svém pětistém druhém roce plout nad našimi hlavami, v měsíci zrání červených plodů, až nadejde období bohyně dešťů, slovutné Hagalas, právě v ten čas naplní se věštba, vyslovená již dávno u kolébky nejmladší bojovnice z rodu Othala. Přijde dívka, která beze strachu překoná vše zlé, následována družinou věrných a odhodlaných spolubojovníků. To v jejich rukou leží osud celé říše..."

Tajemná říše Goada, která se rozprostírá kdesi v paralelním světě, je již několik desetiletí ovládána nepřátelskými duchy. Tato slova z prastaré kroniky však dávají jejím obyvatelům naději, že tyranie snad konečně pomine. Astronomové soudí, že kýžený příchod statečné bojovnice lze očekávat každým dnem.

Jenže ani sebevětší hrdina se nemůže nepřátelům postavit sám. Natož takovým, kteří ovládají kouzla, umí cestovat časem nebo se stát neviditelnými. Aby se síly vyrovnaly, musela být nejprve shromážděna skupina dobrodruhů, kouzelníků a myslitelů, ochotných postavit se zlu. Jejich cílem bylo obnovit spojení se zemí Goada, znovu postavit zničený portál, nalézt mocné zaklínadlo a s jeho pomocí vyhnat zlé duchy z říše.

Svého úkolu se zhostili s elánem a nadšením. Společným úsilím překonali všechny nástrahy zlovolných bytostí, ztekli jejich pevnost a získali všechna tajemství nutná ke stavbě průchodu mezi světy. Pak už nic nebránilo jejich slavnému vítězství. Duchové, zasaženi tím nejmocnějším z kouzel, vyděšeně prchli a vláda nad zemí se dostala zpět do rukou právoplatné panovnice.