RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

Přihlášení na tábor a platba

tábor deskových her

Přihlášení na tábor a jeho zaplacení realizujte nejpozději do 31. 5. 2016.

Pro úspěšné přihlášení vyplňte prosím přihlášku na tábor, prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte a přihlášku do oddílu Stříbrná rosa. Tyto dokumenty budou spolu s dalšími informacemi brzy k dispozici na této stránce.

Přihlášení do oddílu Stříbrná rosa

O přihlášení dítěte (dětí) do oddílu Vás žádáme z důvodu administrativního zjednodušení organizace tábora. Členství v oddíle je platné do konce kalendářního roku, poté se buď obnoví, nebo zanikne, a nevyplývají z něj žádné další povinnosti.

Přihláška ke stažení